– Program Ochrony Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- I nabór

Gmina Krościenko nad Dunajcem uzyskała dotację w wysokości 1 176 000,00 zł na 4 obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oraz znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1. Remont zabytkowego budynku starej plebani przy ul. Rynek 32 w Krościenku nad Dunajcem. Dotacja 343 000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego 7 000,00 zł

2.Remont zabytkowej kapliczki św. Rocha przy ul. Trzech Koron w Krościenku nad Dunajcem. Dotacja 294 000,00 zł -deklarowana kwota udziału własnego 6 000,00 zł

3. Remont zabytkowej kapliczki św. Marcina w Grywałdzie .Dotacja 294 000,00 zł -deklarowana kwota udziału własnego 6 000,00 zł

4. Konserwacja ścian i dachu zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Grywałdzie. Dotacja 245 000,00 zł, -deklarowana kwota udziału własnego 5 000,00 zł

Back to top