– Praca dla Roma – kontynuacja zatrudnienia

W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 roku, gmina Krościenko w 2022 roku realizuje   projekt pn: „Praca dla Roma – kontynuacja zatrudnienia.

W ramach  planowanego zadania zostanie  zatrudnionych dwóch Romów   w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krościenku w wymiarze całego etatu. Jest to długofalowa oferta pomocy skierowana i  dostosowana  do potrzeb rodzin romskich.

Na ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach w.w programu w wysokości   – 94 000,00zł.

 Zadanie będzie  zrealizowane do końca  2022 roku.

Back to top