– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 8 września 2022 roku o godzinie 1500  

w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35

(sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022.
  4. Informacja o gospodarowaniu mieniem gminy w sprawie najmu i dzierżawy.
  5. Analiza złożonych wniosków podczas sesji w dniu 18.05.2022 r.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

BARTŁOMIEJ CZECHOWSKI

Back to top