– Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko n.D poprzez budowę chodnika- Etap III

W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 roku, gmina Krościenko w 2023 roku realizuje  kolejny etap zadania   pn: „Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko n.D poprzez budowę chodnika- Etap III

Jest to już trzeci etap zadania, które  realizowane jest  sukcesywnie od 2021 roku.

Na ten cel Gmina w bieżącym roku otrzymała środki w wysokości 235 000,00zł  z Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021 – 2030,  oraz 462 642,50  w ramach konkursu Inicjatyw Samorządowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wspólnie z Województwem Małopolskim.

Całkowita wartość  zadania wynosi 925 284.99 zł

Celem projektu  jest projektu jest radykalna poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego, w szczególności dla dzieci romskich, oraz mieszkańców okolicznych domów oraz turystów..

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca grudnia 2023 roku.

Back to top