– Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko n.D poprzez budowę chodnika- Etap II

W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 roku, gmina Krościenko w 2022 roku realizuje   projekt pn: „Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko n.D poprzez budowę chodnika- Etap II 

 Na ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach w.w programu w wysokości  300 000,00zł. Projekt jest adresowany do społeczności romskiej (głównie do dzieci szkolnych) oraz mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem, oraz turystów.

Celem projektu  jest projektu jest radykalna poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego, w szczególności dla dzieci romskich, oraz mieszkańców okolicznych domów oraz turystów..

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca grudnia 2022 roku.

Back to top