– Odbudowa 5 dróg gminnych po powodzi

W ramach odbudowy dróg gminnych po powodzi jaka miała miejsce w 2018 roku,  gmina Krościenko w 2019 roku zrealizowała pięć projektów. Środki na odbudowę pochodzą z funduszy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Celem projektów  jest poprawa  przejezdności dróg i ich odbudowa

1. Remont drogi gminnej Pod Tylką wraz z remontem
Wartość  projektu:  168 152,53 zł 
Wysokość dofinansowania  – 134 522,00 zł

2.Remont drogi gminnej ul.Ojca Leona w Krośnicy wraz z przepustami 2×2
Wartość  projektu: 298 468,97 zł 
Wysokość dofinansowania  – 202 509,00 zł

3. Remont przepustu ramowego 2×2  w ciągu drogi gminnej Zakopie w Grywałdzie
Wartość  projektu:  170 835,89 zł 
Wysokość dofinansowania  – 131 336,00 zł

4.Remont drogi gminnej do Krasu
Wartość  projektu:  93 959,21 zł 
Wysokość dofinansowania  – 75 167,00 zł

5.Remont drogi gminej Biały Potok
Wartość  projektu:  98 682,59 zł
Wysokość dofinansowania  – 42 939 00 zł

Back to top