– „Laboratoria Przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Misją projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jestwsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Krościenko nad Dunajcem znalazły się wśród beneficjentów programu „Laboratoria Przyszłości”. Placówki otrzymały wsparcie finansowe, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

 Cztery szkoły naszej gminy otrzymały łącznie 240.000,00 zł tj.:

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie – 60.000,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy – 60.000,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku n.D – 60.000,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku n.D – 60.000,00 zł.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego
w  kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu. Zakupiono m.in:

 • drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.);
 • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;
 • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.);
 • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów),
 • gogle wirtualnej rzeczywistości,
 • roboty edukacyjne,
 • zestawy edukacyjne, itp.

Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

https://www.gov.pl/web/laboratoria

Agata Sobkowiak

Kierownik ZEAS

Back to top