– KOMUNIKAT w sprawie składania wniosków o dodatek węglowy w FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Krościenko nad Dunajcem

Z uwagi na fakt, że wielu wnioskodawców zdecydowało się na złożenie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP, przypominamy, że przede wszystkim to składany wniosek musi zostać podpisany elektronicznie.

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 14 ustawy „W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego”.

Wniosek może zostać podpisany podpisem elektronicznym na kilka sposobów.

Poniżej  znajduje się przykładowa instrukcja podpisania dokumentu  elektronicznie – z wykorzystaniem podpisu zaufanego. Instrukcja jest umieszczona na stronach rządowych „gov.pl”:

• Wniosek wypełnić np. elektronicznie (np. jako dokument WORD) lub wydrukować i wypełnić ręcznie, wykonać scan wniosku i zapisać jako jeden plik w formacie .pdf
• Następnie wejść na stronę
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-doku … is-zaufany
• Podpisać plik .pdf lub wypełniony elektronicznie plik .doc zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na podanej stronie, a następnie tak podpisany plik zapisać np. na pulpicie (wniosek jest prawidłowo podpisany, jeśli pojawi się na nim znacznik Podpis zaufany z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).
• Zalogować się na ePUAP
• Wybrać Pismo ogólne do urzędu
• Załączyć do tego pisma podpisany podpisem zaufanym plik i wysłać.

Jeżeli wnioskodawca dołącza pojedyncze skany wniosku, to wtedy każda dołączona, zeskanowana strona wniosku powinna być „podpisana elektronicznie”.

Tylko wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego jest wnioskiem prawidłowo złożonym.

Back to top