– INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o  godzinie 930, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy i wypracowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 4. Rozpatrzenie skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i wypracowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Komisji

FRANCISZEK PLEWAPosiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o  godzinie 1100, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Spotkanie z Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem. Sprawozdanie z działalności za rok 2021.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

BARBARA ŚNIEGOŃPosiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 1300,  w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

JAN CHROBAKPosiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 1300, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                         GERWAZY SKUBISZ    Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 1300, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                             MARIAN KUNDZIARZ

Back to top