– „Centrum wsparcia interdyscyplinarnego dla osób/rodzin w kryzysie z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem”

„Centrum wsparcia interdyscyplinarnego dla osób/rodzin w kryzysie z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem”

Okres realizacji zadania: od kwietnia do grudnia 2017 r.

Celem zadania jest wszechstronne wsparcie mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez interdyscyplinarne działania specjalistów, m.in.: psychologa, terapeuty do spraw uzależnień, coacha, specjalisty w zakresie pomagania osobom doświadczającym przemocy.

Ponadto w ramach zadania zrealizowano warsztaty z młodzieżą w szkołach przeprowadzone przez psychologa. Obszar działania: profilaktyka uzależnień i przemocy, integracja i rozwój. Uruchomiono „Szkołę dla rodziców” – wsparcie dla rodziców i wychowawców chcących podnieść swoje kompetencje wychowawcze.

Wsparcie jest bezpłatne.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego
w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1). Koszt zadania: 17 000 zł.

Back to top