– Budowa dwóch torów pumptrack o nawierzchni bitumicznej na działkach ewid.nr 10484/64, 10484/75 położonych przy ul.Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”.

W ramach programu Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, Gmina Krościenko nad Dunajcem uzyskała dotację w wysokości 300 000,00 zł.

Ogólnodostępny obiekt sportowo-rekreacyjny składał się będzie z dwóch torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej tj.

– tor FLOWTRACK o długości toru w rzucie 234,0 m,

– tor MINI PUMP o długości toru w rzucie 57,0 m

W zakres prac wchodzi także wykonanie utwardzonego placu do wypoczynku łączącego się z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową wraz z elementami małej architektury (ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna, kosze na śmieci).

Całkowita wartość zadania wynosi 745 750,00 zł

Back to top