– 2024 – luty – 02

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała środki na realizację Modułu II – opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oferuje

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego na okres 3 lat lokal użytkowy nr 1 położony w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 35.

Lokale do wynajęcia:

Nr lokaluAdresPowierzchnia całkowita  w m2WyposażeniePrzeznaczanieMediaLokal nr 1Rynek 35, Krościenko nad Dunajcem23,65bez samodzielnych sanitariatów-możliwość korzystania z WC ogólnodostępnegoProwadzenie działalności handlowej, usługowej (za wyjątkiem usług gastronomicznych)Energia elektryczna w …

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wsparciu Wojewody Małopolskiego, Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację w wysokości 208 500,00 zł na realizację w 2024r. zadań z Programu integracji społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021 – 2030. 

W bieżącym roku środki zostaną przeznaczone na wykonanie; dokumentacji projektowo-budowlanej ostatniego etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969, remont …

Back to top