– 2023 – maj – 25

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/448/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem – parking niestrzeżony przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem jest płatny przez całą dobę (7 dni w tygodniu).

Zwolnienie z …

Krościenko nad Dunajcem

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu i Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się do Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w …

Zaproszenie seniorów w wieku 60+ do udziału w projekcie   „Jestem seniorem – działam z wigorem!” Lokalni Liderzy 60+ 3.000 zł na inicjatywę społeczną grupy senioralnej 

Fundacja Dzień Dobry, w okresie maj-grudzień 2023 realizuje projekt pt. „Jestem seniorem – działam z wigorem! Lokalni Liderzy 60+”, dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz  Osób  Starszych  „Aktywni+”  na  …

Back to top