– 2023 – maj – 11

Już w najbliższą sobotę 13 maja do Krościenka nad Dunajcem zjadą się pasjonaci rowerowych wycieczek z całej Polski, a to wszystko z okazji VI Rajdu Doliną Dunajca. Uczestnicy wyruszą na jedną z dwóch malowniczych tras z Krościenka pojadą wzdłuż Dunajca Velo Dunajec, dalej do tras Velo Czorsztyn, a następnie przez Przełęcz Knurowską, gdzie w Tylmanowej …

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem podpisał umowę z firmą BikeUniverse Sp. z o.o. z Myślenic na realizację inwestycji pn. „Budowa dwóch torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem”. W ramach zadania wykonany zostanie tor Flowtrack, tor Mini Pump oraz  infrastruktura towarzysząca tj. utwardzony plac …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 16 maja 2023 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2023 roku o  godzinie 1300 odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały …

Back to top