– ZEAS

Szanowni PaństwoDyrektorzy, Nauczyciele,Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Państwu serdeczne podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wrażliwość na potrzeby młodych ludzi.

Dziękujemy za cierpliwość, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa, jakie dajecie swoim uczniom.

Życzymy, by trudowi wkładanemu w edukację i wychowanie zawsze towarzyszyło zaufanie i szacunek uczniów, rodziców i środowiska …

Szkoła Nr 1 im. A. Mickiewicza uczestniczyła przed wakacjami w programie „Moje miasto bez elektrośmieci” – zebrała aż 3538 kg zużytego sprzętu i tym samym na swoim koncie uzyskała 5535 punktów. Punkty te zostały wymienione na materiały plastyczne, pomoce edukacyjne i gry, które będą służyć naszym uczniom. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę, szczególnie Rodzicom …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że na podstawie art. 122 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 900 ze zm.), pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców …

Sobotnie popołudnie w ogródku plenerowym przy ul. Alei Wędkarzy 1, zgromadziło sympatyków i czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku n.D. , wszystko po to aby przeczytać fragmenty powieści ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Akcja organizowana jest w całej Polsce pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze spotkanie literackie swoim patronatem objął …

4 IX 2023 roku o godzinie 10.30 Mszą świętą zainaugurowaliśmy rok szkolny 2023/2024. Liturgii przewodniczył i słowo do nas skierował ks. Łukasz Pukło, który rozpoczął pracę duszpasterską w parafii i będzie katechizował w szkole. Uczniów – zgromadzonych wraz z rodzicami – oraz gości, zaproszonych na odbywające się później poświęcenie rozbudowanego i zmodernizowanego budynku szkoły, w …

Krościenko nad Dunajcem

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem, w związku z organizacją w ramach projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”, półkolonii dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem, poszukuje osoby chętne do pełnienia funkcji:

– kierownika półkolonii,

– wychowawcy półkolonii.

Miejsce i termin półkolonii:

od 3 do 14 lipca 2023 …

Back to top