– strefa urzedowa

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu dzisiejszym (28 września 2022 roku  środa) zostaną wypłacone pierwsze „dodatki węglowe” wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692 z póżn.zm.).

Ogółem w dniu dzisiejszym zostanie wypłaconych 459 dodatków, na kwotę 1 377 000,00 złotych.

Adam Musiał KierownikGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej …

W ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, gmina Krościenko w 2022 roku realizuje   projekt pn: Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska do piłki siatkowej, badmintona oraz do kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem na działce nr 10484/114 w Krościenku nad Dunajcem”

W ramach  planowanego zadania  powstanie nowe wielofunkcyjne boisko sportowe do piłki siatkowej …

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Panią Magdaleną Wolińską-Riedi, z okazji rocznicy wyboru Jana Pawła II na Papieża! już 07.10.2022r. godz.19.00 Sala Widowiskowa CKiP w Krościenku nad Dunajcem! Wstęp wolny!

Przed spotkaniem i w trakcie, będzie możliwość zakupu poniższych książek! Będą autografy, zdjęcia i ciekawostki o Watykanie. Zapraszamy serdecznie na wywiad z autorką!

Magdalena Wolińska-Riedi, lingwistka, tłumaczka …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu 19 września w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazała się ustawa z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967).

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych …

Back to top