– Obrady Rady Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 21 marca 2023 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca 2023 roku o  godzinie 1300 odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w   Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 15 marca 2023 roku o godzinie 1400  

w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2023.

                                                                          Zastępca Przewodniczącego Komisji

                                                                          STANISŁAW TKACZYK

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krościenku  ul. Pienińska 2 oraz  Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krościenku ul. Biały Potok 1 w …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 26.01.2023 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku o godzinie 10.30, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy z dnia 13.12.2022r.Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy z dnia 9.01.2023r.Opracowanie …

Back to top