– Obrady Rady Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 22.06.2022 r. o godzinie 12:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Małopolskim – Zarządem Województwa Małopolskiego.Podjęcie uchwały w sprawie …

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o  godzinie 930, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy i wypracowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.Rozpatrzenie skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 1200 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w   Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji i omówienie następujących tematów:realizacja imprez w roku 2021 z uwzględnieniem kosztów,plan pracy na rok 2022 …

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 23 maja 2022 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.Analiza sprawozdania finansowego Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.Analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 18.05.2022 r. o godzinie 12:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej …

Back to top