– Obrady Rady Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 roku o godzinie 13:30 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35(sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.Informacja o  gospodarowaniu mieniem gminy w sprawie najmu i dzierżawy.Zapoznanie się ze sprawą zawartą w wniosku Radnych Rady Gminy Krościenko …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 roku o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i wolne …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 14.11.2023 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem – Tylce.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego sporządzonego przez Zarząd …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 13 listopada 2023 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad LV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca KomisjiBARBARA ŚNIEGOŃ

Posiedzenie Komisji …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 listopada 2023 roku o godzinie 1300 odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem …

Back to top