– Obrady Rady Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 roku o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący KomisjiMARIAN KUNDZIARZ

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 24.11.2022 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Przyjęcie protokołu z XLIII uroczystej Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/320/2022 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku o  godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Zaopiniowanie projektu …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 listopada 2022 roku o  godzinie 13:00 odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Przyjęcie protokołu z XLIII uroczystej Sesji Rady Gminy Krościenko nad …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 roku o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Prowadzenie dalszych czynności kontrolnych rozpoczętych w dniu 06.10.2022r.Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący KomisjiBARTŁOMIEJ CZECHOWSKI

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 listopada 2022 roku o  godzinie 1100 odbędzie się XLIII uroczysta Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej (parter) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Wręczenie tytułów honorowych i odznaczeń gminnych.Wystąpienia zaproszonych gości.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady GminyGABRYŚ STANISŁAW

Back to top