– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 14 marca 2024 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (pokój nr 104).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  3. Kontrola inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych na miejsca handlowe – plac targowy w Krościenku nad Dunajcem – etap I”.
  4. Pisma i sprawy bieżące.

  

Przewodnicząca Komisji
NATALIA KUBIK

Back to top