– Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 13 lutego 2024 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji
NATALIA KUBIK

Back to top