– R. Zieliński

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 18.05.2023 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/440/2023 Rady Gminy Krościenko …

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, że dnia 31 maja 2023 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Brak wniesienia …

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzimy 8 maja – tradycyjnie rozpoczyna on Tydzień Bibliotek, który trwa do 15 maja. W tym czasie biblioteki z całej Polski organizują spotkania, by dotrzeć do coraz większej liczby czytelników i użytkowników. Tegoroczne hasło kolejnej edycji brzmiało ,,MOJA, TWOJA, NASZA – BIBLIOTEKA”.

Jak co roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D przygotowała z tej …

W ślad za kilkuletnią organizacją oper plenerowych na terenie Pienin i Gorców, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Gorce-Pieniny” po raz kolejny podejmie się realizacji wydarzenia operowego. Ponowna realizacja wydarzenia będzie możliwa dzięki dofinansowaniu (w kwocie 37 000 zł) ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w projekcie Kultura Dostępna.

W tym roku, widzowie będą mieć okazję podziwiać spektakl …

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku n.D bierze udział w ogólnopolskim programie pt. „Moje miasto bez elektrośmieci.”  Zbieramy zużyty sprzęt elektroniczny (np. akcesoria komputerowe, telefony komórkowe, zegary, żelazka, lodówki, pralki, suszarki, kuchenki elektryczne, miksery, młynki, drukarki, laptopy, itp.). Wszystkie „elektrośmieci” o dużych gabarytach można dostarczyć w dniach 29 i 30 maja na …

Back to top