– R. Zieliński

Jeszcze w tym roku zostaną odnowione zabytki zlokalizowane na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem.

Mając na uwadze konieczność utrzymywania w odpowiednim stanie zabytków znajdujących się na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w 2023 roku złożono wnioski do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont miedzy innymi obiektów będących własnością parafii. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, ze zm.) Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 15.02.2024 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na utworzenie linii użyteczności publicznej Jaworki – Nowy Targ.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania …

Krościenko nad Dunajcem

W najbliższy czwartek i piątek nastąpi zmiana godzin przyjmowania interesantów w Ewidencji Ludności.

W czwartek 15 lutego br. interesanci będą przyjmowani w godzinach od 10.00 – 17.00.

W piątek 16 lutego br. interesanci będą przyjmowani w godzinach od 10.00 – 14.30.

Od 12 lutego 2024 r. na drogach niemal całego kraju odbywać się będzie zwiększony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.Przejazdy kolumn będą również wykorzystane jako element szkoleniowy …

Back to top