– R. Zieliński

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) …

Krościenko nad Dunajcem

Informujemy, że pierwsze posiedzenie wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej przy Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 34. Obecność obowiązkowa.

Zgodnie z art. 182 § …

W minionym tygodniu, od 8 do 15 maja, Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem zorganizowała szereg ciekawych spotkań i warsztatów z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, pod hasłem “Biblioteka – miejsce na czasie”. Wydarzenia te przyciągnęły uwagę mieszkańców, ponieważ biblioteka to przestrzeń, gdzie ludzie mogą się spotkać, uczyć i tworzyć.

W ramach obchodów, Klub Miłośników Książki …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcemza 2023 rok.

                                                                                  

Przewodniczący KomisjiSTANISŁAW JAWOR

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 16.05.2024 r. o godzinie 12:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Interpelacje radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania …

Back to top