– R. Zieliński

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że  Gmina realizuje Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023”

W ramach Programu mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem mogą uzyskać – tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami …

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje, że 1 czerwca ruszają bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla 12 i 13-latków. Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka, który odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne …

Krościenko nad Dunajcem

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem organizuje w ramach projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”, półkolonie dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem, tj.:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krościenku nad Dunajcem,Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku nad Dunajcem,Szkoła Podstawowa w Grywałdzie,Szkoła Podstawowa w Krośnicy.

Miejsce …

W Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem zostały zrealizowane roboty budowlane w zakresie realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach grantu otrzymanego z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Dostępny samorząd – granty”. Zakres robót obejmował:

Remont schodów wejściowych do szkoły,Remont …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w …

Back to top