– R. Zieliński

Zakończyła się 2. edycja ogólnopolskiej akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom organizowana przez Przystanek Rodzinka, w której Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem otrzymała wyróżnienie i tym samym  znalazła się na liście Biblioteki Przyjaznej Dzieciom.

Co należało zrobić?

Wystarczyło w formie komentarza wraz z uzasadnieniem zawierającym następujące dane: nazwę biblioteki, link do niej lub jej oznaczenie –

pod postem …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia …

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 5 października 2023 roku o godzinie 1500, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Omówienie spraw związanych z bezpańskim psem, błąkającym się po terenie Grywałdu.Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy z dnia 6.09.2023r.

Przewodniczący Komisji Skarg, Przewodniczący Komisji RolnejWniosków i Petycji oraz Promocji, AgroturystykiPLEWA FRANCISZEK i …

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r., poz.1429 ) informuje, że od 1 stycznia 2024 roku zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.

Od nowego roku, między innymi, pierwszorazowo przyznane uprawnienie do …

Szkoła Nr 1 im. A. Mickiewicza uczestniczyła przed wakacjami w programie „Moje miasto bez elektrośmieci” – zebrała aż 3538 kg zużytego sprzętu i tym samym na swoim koncie uzyskała 5535 punktów. Punkty te zostały wymienione na materiały plastyczne, pomoce edukacyjne i gry, które będą służyć naszym uczniom. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę, szczególnie Rodzicom …

Back to top