– 2023 – marzec – 01

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) oraz Uchwał Rady Gminy Krościenko n.D :

Nr XL/345/2022 z 10 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd”;Nr XLII/384/2022 …

Back to top