– 2022 – listopad – 04

Krościenko nad Dunajcem

Jednym ze współrealizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok jestParafia  Rzymsko-Katolicka w Krościenku nad Dunajcem. Parafia prowadzi m.innymi działania  profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz  osób starszych.

W bieżącym roku w ramach dalszej współpracy gmina zakupiła dla potrzeb realizacji zadań profilaktycznych projektor oraz ekran projekcyjny. Wójt Gminy Jan Dyda na …

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że Gmina Krościenko nad Dunajcem przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. O dalszych działaniach w powyższej sprawie będziemy …

Back to top