– 2021 – październik – 06

Już od kilku dni można zaobserwować postępy prac przy realizacji zadania pn: „Zagospodarowanie   skarpy  przy ulicy Zdrojowej obok kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Krościenko-Zawodzie-etap I”. Zakres prac obejmuje m. innymi formowanie i odwodnienie dna skarpy,  umocnienie przy elementach małej architektury, oraz nasadzenie nowego żywopłotu.

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się także prace przy na Rondzie im. Lecha i …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, Krościenko n.D, ul. Rynek 35

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D poszukuje kandydata na:

stanowisko Asystent Rodziny

Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35

Praca na zastępstwo podczas nieobecności pracownika

Wymiar etatu: 1,0 etat (możliwość, na wniosek wybranego w konkursie kandydata, zatrudnienia na mniejszy wymiar etatu, np. ¼, ½, ¾ etatu); zatrudnienie:  …

Po raz II został zorganizowany Amatorski Turniej Szachowy im. Zdzisława Soliwody i Edwarda Kordasa w Krościenku nad Dunajcem. Tym razem przez dwa dni uczestniczyło w nim w sumie 80 zawodników z szkół podstawowych i średnich oraz dorośli z powiatu nowotarskiego.

Turnieje szachowe goszczą na terenie Krościenka nad Dunajcem już od kilkunastu lat, przez ostatnie 5 lat …

Organizator: POWIATOWE CENTRUM KULTURY w NOWYM TARGU 34-400 NOWY TARG UL. JANA KAZIMIERZA 20

Na konkurs należy przygotować trwające do 3 min. amatorskie filmiki ukazujące recytację wpisaną  w naturalną scenerię miejscowości, w której mieszka uczestnik konkursu.

Może ją stanowić na przykład przydrożna kapliczka, krzyż, stare drzewa, młyny, stare chałupy, jesienne pola itp.

Miejsce powinno się tematycznie łączyć  z …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

Back to top