– Trwają roboty budowlane przy Rondzie im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Krościenku nad Dunajcem oraz przy ulicy Zdrojowej

Już od kilku dni można zaobserwować postępy prac przy realizacji zadania pn: „Zagospodarowanie   skarpy  przy ulicy Zdrojowej obok kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Krościenko-Zawodzie-etap I”. Zakres prac obejmuje m. innymi formowanie i odwodnienie dna skarpy,  umocnienie przy elementach małej architektury, oraz nasadzenie nowego żywopłotu.

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się także prace przy na Rondzie im. Lecha i Marii  Kaczyńskich w Krościenku nad Dunajcem. Prace polegać będą na ściółkowaniu terenu, nasadzeniu nowej zieleni oraz wykonaniu tablicy informacyjnej.

Back to top