– Niech się mury pną do góry

Rozpoczęła się budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku. Zakres inwestycji obejmuje także nowoczesne wyposażenie.

Wniosek o dofinansowanie budowy Gminnej  Biblioteki Publicznej  został złożony w 2021 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0  Infrastruktura Bibliotek 2021-2025.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji  w dniu 29.10.2021 roku  została podpisana  umowa, z warunkiem realizacji i przyznania środków w latach 2021 i 2022.

Całkowita kwota dotacji na realizację inwestycji wynosi 1 628 000,00 zł, a  koszt przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z umową zawartą z wykonawcą opiewa na kwotę prawie 1 667 904,97 zł.

Po zakończeniu inwestycji Gminna Biblioteka Publiczna  zaoferuje mieszkańcom gminy Krościenko nad Dunajcem nowe działania kulturalne i edukacyjne.

Planowany termin zakończenia budowy został wyznaczony na listopad 2022 r.

Inwestycja  jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków  budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1.”Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Back to top