– Informacja dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem informuje, iż w celu rozpoznania ilości aktualnie przebywających osób z Ukrainy na terenie, gmina ma obowiązek prowadzenia rejestru obiektów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy oraz podawania aktualnej ilości osób przebywających w obiektach (pensjonatach, obiektach agroturystycznych i domach prywatnych) na terenie gminy.

Jeśli w Twoim obiekcie przebywają osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym, zgłoś do Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem informacje zgodnie z załącznikiem

– osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – Pani Krystyna Kubik, tel. 18 262-30-77 w.31, kom. 500 707 911 i przesłanie danych wg w/w wzoru. 

2. W celu udzielenia schronienia dla uchodźcy – zgłoś swój obiekt do bazy noclegowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem na adres gmina@kroscienko.pl, lub fundusze@kroscienko.pl lub telefonicznie tel. 18 262-30-77 podając nazwę obiektu, adres, osobę do kontaktu, telefon, adres mailowy. Pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z Państwem, w celu zebrania potrzebnych informacji (m.in. ilość miejsc noclegowych, informacji o możliwości zapewnienia wyżywienia, możliwego okresu zakwaterowania), Obiekty będą uruchamiane w miarę potrzeb, (od ceny najniższej i ilości osób do umieszczenia).

Uwaga‼️: obiekt musi zapewnić pokoje z łazienkami, pełne wyżywienie i podstawowe artykuły higieniczne (mydło pasta, szczoteczka, szampon, ręcznik, papier toaletowy, itp.) – ten wymóg wynika wprost z warunków polecenia nakładanego przez Wojewodę na Starostę.

Zachęcamy do zgłaszania się i pomocy!

3. Na bieżąco informuj ile miejsc noclegowych jest dostępnych w obiekcie. Zgłoszona baza będzie wykorzystywana na schronienie dla uchodźców w oparciu o stosowne polecenie Wojewody Małopolskiego.

4. Obiekty będą uruchamiane w miarę potrzeb. W pierwszej kolejności zostanie podjęta współpraca z większymi ośrodkami, które oferują zakwaterowanie zbiorowe z możliwością pełnego wyżywienia.  Dyslokacją uchodźców będzie zajmował się Starosta Nowotarski. 

5. Wojewoda Małopolski poinformował, że istnieje możliwość refundowania kosztów pobytu uchodźców z budżetu państwa. Pobyt będzie rozliczany na podstawie faktury/rachunku oraz potwierdzany drukiem „potwierdzenia pobytu” –

6. Umowy z podmiotami objętymi poleceniem Wojewody będzie zawierał Powiat Nowotarski (NIE GMINA). W najbliższym czasie zostanie opracowany  wzór umowy, który będziemy udostępniać wszystkim zainteresowanym. 

7. Zgodnie z aktualnymi informacjami przekazanymi przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie osoby prywatne,  podejmujące indywidualne decyzje o przyjęciu do swoich domów uchodźców, na chwilę obecną nie mogą liczyć na  refundację ponoszonych kosztów  z budżetu państwa. Lokale mieszkalne udostępnione przez osoby fizyczne będą aktualnie traktowane jako schronienia tymczasowe, ze względu na brak umowy pomiędzy JST a osobą fizyczną oraz brak możliwości potwierdzenia kosztu pobytu fakturą.

8. Niemniej jednak osoby prywatne, które z potrzeby serca chcą udzielić pomocy uchodźcom nieodpłatnie, nie będą pozostawione bez pomocy gminy. Zachęcamy osoby prywatne, które udzieliły pomocy uchodźcom, do   korzystania  z darów zebranych od mieszkańców gminy Gminny magazyn pomocy zlokalizowany jest w Remizie OSP Krościenko ul. Kościuszki 1  od poniedziałku do piątku godzinach  od16-tej do18-tej

Wszystkim ludziom dobrej woli dziękuję za włączenie się w akcję pomocy dla Ukrainy.

Jan Dyda

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

Back to top