– Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla Gminy Krościenko nad Dunajcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dofinansowanie na kwotę 15 190 500,00 zł dla dwóch zadań w ramach II naboru z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.

Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem

Kwota dofinansowania wynosi – 10 450 000,00 zł

Projekt obejmuje modernizację nw. odcinków dróg o łącznej długości w przedziale 9 – 14 km wraz z wykonaniem chodników:

Sołectwo Krościenko Centrum – ul.Mickiewicza, ul. Lubań, ul. Pryczków

Sołectwo Krościenko – Zawodzie -ul. Juraszowa (boczna), ul. Franciszka Koterby-Kuriera AK, ul. Źródlana, ul. Zdrojowa

Sołectwo Krośnica – ul. Ojca Leona, ul. Ogrody

Sołectwo Grywałd – ul.Polna, ul. Łąkowa

Sołectwo Dziadowe Kąty- ul.Zamkowa (boczna), ul. Przylaski

Sołectwo Tylka-Biały Potok – ul. Biały Potok, ul. Tylka 

Sołectwo Kąty-Niwki– ul. Niwki, ul. Kąty

Sołectwo Hałuszowa – ul. Majerz.

Planowana wartość inwestycji – 11 000 000,00 zł

Wkład własny Gminy Krościenko nad Dunajcem w wysokości 5% wynosi 550 000,00 zł

Przewidywany termin zakończenia prac – 31 grudzień 2024 r.

Zadanie 2.

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią, oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie gminy Krościenko n.D

Kwota dofinansowania wynosi – 4 740 500,00 zł.

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa zadania:

Zad.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywałd-etap III”

Obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. ok. 1 980 mb +- 10%, a także przyłączy kanalizacyjnych o łącznej dł. ok. 720 mb +- 10%, umożliwiających podłączenie do sieci co najmniej 60 budynków.

Zad.2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Krościenko n.D-Łąkcica”

Obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. ok. 2 350 mb +- 10% i tłocznej o dł. ok. 1 050 mb +- 10% wraz z pompownią, komorą pomiarową a także przyłączy kanalizacyjnych o łącznej dł. ok.675 mb +-10%, umożliwiających podłączenie do sieci co najmniej 45 budynków.

Planowana wartość inwestycji tych dwóch zadań – 4 990 000,00 zł

Wkład własny Gminy Krościenko nad Dunajcem w wysokości 5% wynosi 249 500,00 zł

Przewidywany termin zakończenia prac – 31 grudzień 2024 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych zakończył się 11 marca a wyniki naboru ogłoszono w dniu wczorajszym.

Back to top