– 2024 – kwiecień – 11

Michał Marczak, urodzony w 1886 roku w Grywałdzie, to postać, której warto przyjrzeć się bliżej. Jako bibliotekarz i aktywny działacz społeczny pozostawił nieusuwalny ślad w historii oświaty i kultury. Jego działalność to nie tylko historia jednego człowieka, ale także historia walki o wartości, które trzeba pielęgnować i chronić dla dobra przyszłych pokoleń.

O jego życiu pełnym …

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem została podpisana umowa w sprawie przekazania z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem. Wysokość dotacji celowej wynosi 349 800,02 zł i przeznaczona jest na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym jakim jest „stara …

Do 2023 roku istniejący plac targowy w Krościenku nad Dunajcem funkcjonował w niezmienionej formie przez wiele dziesięcioleci. Jego stan techniczny oraz wizualny wywoływał liczne negatywne opinie. W 2022 roku opracowaliśmy dokumentację projektową umożliwiającą budowę nowych obiektów handlowych, którą podzieliliśmy na dwa etapy. Gmina pozyskała na ten cel dotacje ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego …

Back to top