– 2024 – kwiecień – 09

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że w dniu 09.04.2024r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:: „budowa …

Krościenko nad Dunajcem

Zestawienie wyników głosowania na Wójta Gminy

Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych:

Lp.Nazwisko i imię – imionaZgłoszony przez (skrót nazwy komitetu wyborczego) Liczba głosów ważnych 1DYDA Jan TadeuszKWW JANA „JANUSZA” DYDY***12292GABRYŚ StanisławKWW WSPÓLNIE DLA GMINY****6873TKACZYK StanisławKWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA***1286  Razem***3202

Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów; do wyborów w ponownym głosowaniu w dniu 21 …

Od przyszłego piątku – 12.04, startujemy z próbami ludowego zespołu pieśni i tańca Pieniny

Z tej okazji gorąco zapraszamy osoby z Krościenka i okolic które:

tak jak my lubują się w tańcach i śpiewach regionalnych,

bardzo chciałyby spróbować, a nie miały nigdy okazji,

mają chęć się odrobinę rozerwać

Gwarantujemy naukę tradycyjnych tańców, śpiewów pienińskich i wkład w Tworzeniu Historii

Sam …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że dniem 10 kwietnia 2024 roku zostaje wznowiona działalność Punktu Psychologicznego finansowanego z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2024 rok. Punkt zlokalizowany jest w budynku Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem- Rynek 35.

Dyżur pełni psycholog- Pani Barbara Szczepaniak tel. 887 745 428

Harmonogram dyżurów:

MIESIĄC  DZIEŃGODZINAKWIECIEŃ …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia …

Back to top