– Zestawienie wyników głosowania na Wójta Gminy i do Rady Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Zestawienie wyników głosowania na Wójta Gminy

Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych:

Lp.Nazwisko i imię – imionaZgłoszony przez (skrót nazwy komitetu wyborczego) Liczba głosów ważnych 
1DYDA Jan TadeuszKWW JANA „JANUSZA” DYDY***1229
2GABRYŚ StanisławKWW WSPÓLNIE DLA GMINY****687
3TKACZYK StanisławKWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA***1286
  Razem***3202

Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów; do wyborów w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów:

Lp.Nazwisko i imię – imionaZgłoszony przez (skrót nazwy komitetu wyborczego)
1DYDA Jan TadeuszKWW JANA „JANUSZA” DYDY
2TKACZYK StanisławKWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA

Zestawienie wyników głosowania do Rady Gminy

Obwód nr 1 Krościenko nad Dunajcem – Zawodzie

Okręg wyborczy nr 1

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1KRZYSZTOFORSKI Szymon zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**41
2MAJKRZAK Kazimierz Piotr zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17*128
3GIZICKI Dariusz Robert zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**61

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

MAJKRZAK Kazimierz Piotr zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17*128

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1HRYC Agnieszka zgłoszona przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**42
2SKUBISZ Gerwazy zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17*173
3DERKACZ Dariusz Wojciech zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**69

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

SKUBISZ Gerwazy zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17*173

Obwód nr 2 Krościenko nad Dunajcem – Centrum

Okręg wyborczy nr 3

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1DYDA Ewelina Celina zgłoszona przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**57
2PLEWA Franciszek zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17*107
3WÓJCIK Małgorzata Barbara zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**14

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

PLEWA Franciszek zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17*107

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat.

2. Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1WOLSKI Tomasz Janusz zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**50
2CHROBAK Jan zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**97
3JANKOWSKI Paweł zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**30

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

CHROBAK Jan zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**97

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1STASIOWSKA Dominika Katarzyna zgłoszona przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**49
2ŚNIEGOŃ Barbara Anna zgłoszona przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17*109
3JAROSZ Michał Mariusz zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**50

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i radną została wybrana:

ŚNIEGOŃ Barbara Anna zgłoszona przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17*109

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1WOLSKI Jakub Kazimierz zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**26
2JAWOR Stanisław Jan zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**87
3MAJKRZAK Józef zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**81

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

JAWOR Stanisław Jan zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**87

Obwód nr 3 Krościenko nad Dunajcem – Biały Potok, Tylka

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1GABRYŚ Katarzyna Ewa zgłoszona przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**45
2BŁAŻUSIAK Józef Julian zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17*134
3WOJTAROWICZ Magdalena Dorota zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**48

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

BŁAŻUSIAK Józef Julian zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17*134

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1KOŁEK Paweł Józef zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**91
2TARGOSZ Lidia Marzena zgłoszona przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**39
3KWIATKOWSKA Justyna Lidia zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**35

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

KOŁEK Paweł Józef zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**91

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1DYDA Damian Stanisław zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**21
2KOTERBA Marcelina zgłoszona przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**35
3GABRYŚ Renata Jadwiga zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**53

Najwięcej ważnie oddanych głosów  otrzymała i radną została wybrana:

GABRYŚ Renata Jadwiga zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**53

Obwód nr 4 Grywałd

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1KOZIELEC Grzegorz Stanisław zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16*170
2GABRYŚ Andrzej zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**64
3RUSIN Stanisław Wojciech zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**50

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

KOZIELEC Grzegorz Stanisław zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16*170

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1JAWORSKA Justyna Elżbieta zgłoszona przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16*124
2CZYSZCZOŃ Marcin Paweł zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**29
3NOWACZYK Edward zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**39

Najwięcej ważnie oddanych głosów  otrzymała i radną została wybrana:

JAWORSKA Justyna Elżbieta zgłoszona przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16*124

Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1KRÓLCZYK Marcin Dariusz zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16*228
2KOWALCZYK Marek Józef zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**34
3CIESIELKA Iwona zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**29

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

KRÓLCZYK Marcin Dariusz zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16*228

Obwód nr 5 Hałuszowa

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1BRZEGOWSKI Marcin Józef zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**51
2OPOKA Krzysztof Piotr zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**72
3KLIMCZAK Wanda zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**17

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

OPOKA Krzysztof Piotr zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**72

Obwód nr 6 Krośnica

Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1POTAŚNIK Jakub Andrzej zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**89
2KWIATEK Wiesław Antoni zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**84
3SZEWCZYK Mateusz Marek zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18**88

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

POTAŚNIK Jakub Andrzej zgłoszony przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**89

Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat.

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1BOCHNAK Lucyna Maria zgłoszona przez KWW STANISŁAW TKACZYK LEPSZA PERSPEKTYWA, Lista nr 16**59
2URBAN Zbigniew Mikołaj zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY, Lista nr 17**80
3POTOCZAK Anna Katarzyna zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18*102

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i radną została wybrana:

POTOCZAK Anna Katarzyna zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, Lista nr 18*102
Back to top