– 2024 – kwiecień – 03

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski przekazał na ręce wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem-Jana Dydy promesę w wysokości 1 491 719,00 zł na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Centrum w Krościenku nad Dunajcem”

Zakres prac obejmuje budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej Centrum o długości ok.600 mb z wykonaniem kładki …

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 02 kwietnia została wypłacona pierwsza transza przyznanych dodatków osłonowych (ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym).

Oznacza to, że w kasie Pienińskiego Banku Spółdzielczego „dodatki” mogą odebrać osoby, które otrzymały informację o pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku i wybrały opcję wypłaty „gotówka”.

Ogółem wypłacono dodatki na kwotę …

Back to top