– Kolejna promesa dla gminy Krościenko nad Dunajcem

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski przekazał na ręce wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem-Jana Dydy promesę w wysokości 1 491 719,00 zł na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Centrum w Krościenku nad Dunajcem”

Zakres prac obejmuje budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej Centrum o długości ok.600 mb z wykonaniem kładki na potoku Krośnica oraz przejście pod przęsłem mostu wzdłuż rzeki Dunajec. Inwestycja obejmuje także budowę schodów, koszy siatkowo-kamiennych oraz balustrad.

Wykonanie kolejnego odcinka ścieżki stanowić będzie połączenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego, z istniejącą ścieżką nad Dunajcem równoległą do ulicy Św. Kingi, trasą Velo-Dunajec oraz budowaną historyczną kładką pieszo-rowerową łączącą dwa brzegi Dunajca.

Połączenie istniejącej i planowanej ścieżki pieszo-rowerowej utworzy bezpieczną i piękną pętlę rowerową o długości ok. 6 km w turystycznej gminie Krościenko nad Dunajcem.

Back to top