– 2024 – luty – 08

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 13 lutego 2024 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.Sprawy bieżące.

Przewodnicząca KomisjiNATALIA KUBIK

Back to top