– 2024 – luty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Gorce-Pieniny” znów stawia na zachowanie tradycji i ocalenie tradycji rękodzielniczych. Tym razem będziemy organizować warsztaty wykonywania rękawic furmańskich techniką „plecenia na desce”.

A wszystko to dzięki dotacji z Ministerstwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2024. Nasz wniosek złożony w 2023 roku został oceniony …

Krościenko nad Dunajcem

Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu Gminie Krościenko nad Dunajcem dotacji w ramach działania „Małopolskie OSP 2024”. Otrzymane środki w wysokości 48 000,00 złotych, zostaną przeznaczone na modernizację budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie. Natomiast na zakup umundurowania bojowego, Gmina otrzymała dotację w wysokości 20 000,00 złotych.

Inwestowanie w budynki remiz, będące nie tylko magazynami sprzętu …

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację celową w wysokości 255 000,00 zł na  realizację projektu pn.” „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce ewid.nr 10484/171, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krościenko nad Dunajcem” w ramach konkursu  „Małopolska

Infrastruktura rekreacyjno-sportowa „MIRS” 2024.

To kolejna inwestycja w promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia dla …

Krościenko nad Dunajcem

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Jeszcze w tym roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hałuszowej powstanie w pełni wyposażona świetlica wiejska.

Złożony przez gminę wniosek do konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” został oceniony pozytywne i uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 000,00tys. zł. Zgodnie z regulaminem konkursu dotacja zostanie przeznaczona na zakup elementów wyposażenia, służącego lokalnej społeczności …

Back to top