– 2023 – wrzesień – 12

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2023r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń .

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

Krościenko nad Dunajcem

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.  W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)  każdy …

Sobotnie popołudnie w ogródku plenerowym przy ul. Alei Wędkarzy 1, zgromadziło sympatyków i czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku n.D. , wszystko po to aby przeczytać fragmenty powieści ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Akcja organizowana jest w całej Polsce pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze spotkanie literackie swoim patronatem objął …

Back to top