– 2023 – czerwiec – 07

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

„Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Krościenko nad Dunajcem jest formą wsparcia seniorów w wieku powyżej 65 roku życia, polegającą na …

Uroczyście została otwarta Aleja Dziewolskich, dawnych właścicieli Dominum Krościenko nad Dunajcem, prowadząca do źródeł wód mineralnych Stefan i Michalina. Wydarzenie odbyło się z udziałem licznych gości i potomków Hieronima Dziewolskiego, dzięki któremu w 1862 roku Krościenko otrzymało oficjalny status uzdrowiska, nadany przez Komisję Balneologiczną. Goście przybyli z różnych stron Polski i świata.  

– Cieszę się …

To było podwójne świętowanie. Obchodzono Dzień Dziecka oraz Rozgrzewkę z Funduszami Europejskimi, które współorganizowali: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz Centrum Kultury i Promocji. Atrakcji było sporo, a goście dopisali.

W wydarzeniu czynnie uczestniczyli: poseł Anna Paluch, poseł Patryk Wicher, marszałek województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Gminę reprezentowali: wójt Jan Dyda oraz jego zastępca Tadeusz Topolski. Imprezę ze …

Back to top