– 2023 – czerwiec – 01

Krościenko nad Dunajcem

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem organizuje w ramach projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”, półkolonie dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem, tj.:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krościenku nad Dunajcem,Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku nad Dunajcem,Szkoła Podstawowa w Grywałdzie,Szkoła Podstawowa w Krośnicy.

Miejsce …

W Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem zostały zrealizowane roboty budowlane w zakresie realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach grantu otrzymanego z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Dostępny samorząd – granty”. Zakres robót obejmował:

Remont schodów wejściowych do szkoły,Remont …

Back to top