– 2023 – maj – 19

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 1300  w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.Analiza sprawozdania finansowego Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2022.Informacja o stanie mienia Gminy Krościenko nad Dunajcem.Opracowanie opinii w sprawie …

Back to top