– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 1300  w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Analiza sprawozdania finansowego Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2022.
  4. Informacja o stanie mienia Gminy Krościenko nad Dunajcem.
  5. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2022.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
NATALIA KUBIK

Back to top