– 2023 – marzec – 24

Krościenko nad Dunajcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała grant w wysokości 50 tys. złotych w ramach projektu pn. “Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy.Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” (15 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym– wsparcie grantowe dla NGO oraz JST) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na …

Back to top