– Wsparcie grantowe dla gminy

Krościenko nad Dunajcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała grant w wysokości 50 tys. złotych w ramach projektu pn. “Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy.Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” (15 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym– wsparcie grantowe dla NGO oraz JST) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 W styczniu br. został ogłoszony konkurs, do którego przystąpiła gmina. Celem ogłoszonego konkursu było zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej.

Wysokość grantu, jaki można było uzyskać, uzależniona była od liczby uchodźców z Ukrainy zarejestrowanych w gminie.

Ponieważ na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem zarejestrowanych jest poniżej 500 uchodźców z Ukrainy wysokość grantu dla gminy wyniosła 50 tys. zł.

W ramach złożonego projektu pod nazwą „Pomagamy lokalnie „którego wykonawcą będzie Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem zgodnie z regulaminem konkursu wykonywane będą działania społeczne skierowane do uchodźców przebywających na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem.

Będą to między innymi szkolenia udzielania pierwszej pomocy, które poprowadzi GOPR-sekcja Krościenko nad Dunajcem,    warsztaty haftu, warsztaty plastyczne, wycieczki integracyjne z przewodnikiem. Z realizacji zajęć powstanie film pokazujący wspólnie działania. Lektorami w filmie będą dzieci polskie i ukraińskie.

Jak informuje Wójt Gminy Jan Dyda „obecnie na terenie gminy przebywa 155 uchodźców zakwaterowanych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, przedsiębiorców oraz u osób prywatnych z którymi gmina ma kontakt i udziela pomocy stosownie do potrzeb. Problemem jest brak różnorodnych i cyklicznych zajęć dla dzieci oraz praktycznych zajęć dla matek, dlatego też zamierzeniem naszym jest organizacja zajęć edukacyjno-warsztatowych wskazanych w projekcie”

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2023 roku.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Opracował K.Kubik

Back to top