– 2023 – marzec – 02

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem – Jan Dyda, przekazał przedstawicielom Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie kamerę termowizyjną oraz działko wodno-pianowe. Przekazanie sprzętu miało miejsce podczas Walnego Zebrania członków OSP Grywałd, które odbywało się w dniu 25 lutego 2023 roku. Wójt Gminy podziękował strażakom za ofiarne niesienie pomocy, zapewniając również o dalszej współpracy i wsparciu …

Back to top