– Ochotnicza Straż Pożarna w Grywałdzie z nowym sprzętem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem – Jan Dyda, przekazał przedstawicielom Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie kamerę termowizyjną oraz działko wodno-pianowe. Przekazanie sprzętu miało miejsce podczas Walnego Zebrania członków OSP Grywałd, które odbywało się w dniu 25 lutego 2023 roku. Wójt Gminy podziękował strażakom za ofiarne niesienie pomocy, zapewniając również o dalszej współpracy i wsparciu. Doposażenie jednostki pozwoli druhom na niesienie wszechstronnej, skutecznej pomocy poszkodowanym oraz umożliwi sprawne akcje ratownicze.

Koszt zakupy sprzętu to 19 000,00 złotych. Środki wydatkowano z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem, w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grywałd na 2023 rok.

Back to top