– CKiP

Spotykają się dwa razy w tygodniu na warsztatach muzycznych organizowanych w Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. Uczą się tu gry na różnych instrumentach, a także śpiewu solowego. Zajęcia prowadzi – jako wolontariat – osobiście dyrektor CKiP Józef Szałwia, instruktor z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem.

Na zajęcia uczęszcza w sumie około 30 osób, dzieci …

Wernisaż wystawy pt. „Nie-Pokój Nauczycielki” został zorganizowany już po raz 14. Tym razem jednak w pięknej nowej Galerii w Ratuszu otwartej po jego rewitalizacji.

W wydarzeniu udział wzięli nie tylko artyści, ale i zaproszeni goście oraz władze gminy z wójtem Janem Dydą i jego zastępcą Tadeuszem Topolskim na czele.

Na wystawie zostały zaprezentowane różnorodne prace plastyczne wykonane …

Spotykają się raz w tygodniu, aby ćwiczyć w rytm muzyki  – zumbę. Najpierw są zajęcia dla dorosłych, potem dla dzieci. W sumie uczestniczy w nich około 50 zapisanych osób, ale na zumbę może dojść jeszcze każdy chętny, spotkania są bowiem otwarte. Prowadzi je instruktorka z uprawnieniami, a organizatorem jest Centrum Kultury i Promocji w Krościenku …

Po raz II został zorganizowany Amatorski Turniej Szachowy im. Zdzisława Soliwody i Edwarda Kordasa w Krościenku nad Dunajcem. Tym razem przez dwa dni uczestniczyło w nim w sumie 80 zawodników z szkół podstawowych i średnich oraz dorośli z powiatu nowotarskiego.

Turnieje szachowe goszczą na terenie Krościenka nad Dunajcem już od kilkunastu lat, przez ostatnie 5 lat …

Bardzo ciekawe i pouczające warsztaty pn. „Strategia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej na zewnątrz i wewnątrz  Pienińskiego Parku Narodowego” zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu CENTRALPARKS  z udziałem przedstawicieli Parku w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem.

Uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i …

Back to top