– Obrady Rady Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 1200, w  Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala  widowiskowa – parter).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący KomisjiSKUBISZ GERWAZY   

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 25 lutego 2021 roku o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku o godzinie 1200 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.Opracowanie planu pracy komisji na rok …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 28  stycznia 2021 roku o godzinie 1300.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 roku o godzinie 1100 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca KomisjiŚNIEGOŃ …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 30 grudnia 2020 roku o godzinie 1300.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru …

Back to top