– R. Zieliński

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 13 lutego 2024 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.Sprawy bieżące.

Przewodnicząca KomisjiNATALIA KUBIK

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 13 lutego 2024 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad LVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Opracowanie planu pracy …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego 2024 roku o godzinie 1300 odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z zadrzewień gminnych

Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Topola–100%), oraz drewna średniowymiarowego (topola 100%) pozyskanego przez sprzedającego (loco skład)

Drewno pozyskane w styczniu 2024.

Drewno wielkowymiarowe w kłodach do dalszej manipulacji o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 25 cm. Dominująca …

Back to top