– 2023 – marzec – 29

Krościenko nad Dunajcem

W związku z realizacją zadania grantowego w ramach projektu “Małopolska Tarcza

Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” (15 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym– wsparcie grantowe dla NGO oraz JST) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Gmina Krościenko …

Krościenko nad Dunajcem

ZARZĄDZENIE Nr 23.2023Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcemz dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2023.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 …

Back to top