– 2023 – marzec – 10

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 15 marca 2023 roku o godzinie 1400  

w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2023.

                                                                          Zastępca Przewodniczącego Komisji

                                                                          STANISŁAW TKACZYK

Back to top